05 Мета діяльності Центру

Мета діяльності Центру

Здійснення комплексної медичної, психологічної, соціально-педагогічної реабілітації дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Перебування дітей в Центрі здійснюється без їх відриву від навчання. За програмою психологічної реабілітації вихованців Центру реалізується система діагностичних, профілактичних, корекційних і розвиваючих заходів, спрямованих на становлення особистості дитини.